სიახლეები

სერტიფიკატი ფეხბურთის მენეჯმენტში - პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო!

სფფ
გაუზიარე

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებენ მიღებას ერთობლივ სასერტიფიკატო პროგრამაზე ფეხბურთის მენეჯმენტში.

პროგრამის მთავარი მიზანია ფეხბურთში მომუშავე პასუხისმგებელი პირებისთვის თანამედროვე მენეჯმენტის უნარების განვითარება.

პროგრამა განკუთვნილია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის იურისდიქციაში შემავალი სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის.

პროგრამა 6 მოდულისგან შედგება:

მსოფლიო ფეხბურთის მოწყობა (03 - 05.04.2019)

v  ფეხბურთი - თამაში და სპორტის სახეობა
v  მსოფლიო ფეხბურთის პირამიდა და ევროპული ფეხბურთის ღირებულებები
v  ეროვნული ფედერაციების შიდა პირამიდული სტრუქტურა
v  მარეგულირებელი დოკუმენტები
v  ფეხბურთი, როგორც სიცოხლისუნარიანი მდგრადი ბიზნესი

სტრატეგიული მართვა (06 - 12.05.2019)

v  სტრატეგიის დაგეგმვა და განხორციელება
v  ბიზნეს მოდელი და ორგანიზაციის სიცოცხლისუნარიობის უზრუნველყოფა
v  ეფექტიანობისა და ეფექტურობის გაუმჯობესება

ოპერაციული მართვა (06 - 12.05.2019)

v  მოტივაციის კონცეფცია
v  წახალისება/ბონუსები/პრემიები
v  ორგანიზაციული სტრუქტურა
v  ძირითადი ფინანსური დოკუმენტები, ფინანსური მაჩვენებლები და ფინანსური ოპერაციები
v  სერვისების შემუშავება და ორგანიზება

მარკეტინგი და სპონსორობა (06 - 12.05.2019)

v  დაინტერესებული მხარეების ღირებულებები და ინტერესები (სპონსორები, მომხმარებლები, სპორტსმენები)
v  ბრენდინგი
v  ორგანიზაციის პრომოუშენი

მედია და საზოგადობასთან ურთიერთობა (03 - 07.06.2019)

v  საკომუნიკაციო არხები
v  აქტივობების პიარი და გავლენა სტრატეგიულ პიარზე
v  კრიზისული სიტუაციების მართვა
v  რეპუტაციის მართვა

სტადიონები და ღონისძიებების მართვა (03. - 07.06.2019)

v  ღონისძიების მენეჯმენტი
v  სტადიონების ინფრასტრუქტურა და მისი მოვლა
v  უსაფრთხოების ნორმები და წესრიგის დაცვა

საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობისთვის გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე და შეავსოთ სპეციალური კითხვარი.

სფმ 2019 - ის დეტალური განრიგი

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ მიბმული ფაილები:

სფმ 2019 - პროგრამის აღწერილობა
სფმ 2019 - ნდობის წერილის ნიმუში