სარეგისტრაციო ფორმები

PRO ლიცენზიის კურსი

უეფა-ს „PRO“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

 • შევსებული ონლაინ-ელექტრონული ფორმა (იხილეთ ქვევით)
 • ქართული ენის წერილობითი და ზეპირი ცოდნა
 • უეფა-ს მოქმედი „A“ ლიცენზია
 • სამსახურიდან ცნობა „A“ ლიცენზიის მიღებიდან მინიმუმ 1 წლის სამუშაო სტაჟის შესახებ მთავარ მწვრთნელად პროფესიონალურ ან სამოყვარულო საფეხბურთო დონეზე, მთავარ მწვრთნელად ელიტურ ახალგაზრდულ დონეზე (U19) ან დამხმარე მწვრთნელად პროფესიონალურ საფეხბურთო დონეზე (ხელმოწერილი და დადასტურებული უფლებამოსილი პირის მიერ)
 • ცნობა აქტიური მწვრთნელობის შესახებ
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • CV
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ, კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს ბოლო 1 წლის საფეხბურთო სამწვრთნელო წარმადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (პორტფოლიო)

განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შევსების შემდეგ, სავალდებულოა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საბუთების ჩაბარება (ჭავჭავაძის 76ა 0179 თბილისი, საქართველო).

გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები.

განაცხადი არ ჩაითვლება დასრულებულად, თუ მითითებული ინფორმაცია არ შეესაბამება წარმოდგენილ საბუთებში არსებულ ინფორმაციას; და ამ შემთხვევაში, სფფ-ს მწვრთნელთა განათლების განყოფილება იტოვებს უფლებას უარი თქვას აღნიშნული / ასეთი განაცხადის მიღებაზე.