ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

21 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2022

ჯგუფი A   |   პაიჭაძის სტადიონი

Georgia

20:00

Portugal

ბილეთების შეძენა   |   მატჩის გვერდი

ჯგუფი A   |   მესხის სტადიონი

Belgium

20:00

Netherlands

ბილეთების შეძენა   |   მატჩის გვერდი

22 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2022

ჯგუფი C  |   ბათუმი არენა

Czechia

20:00

England

ბილეთების შეძენა   |   მატჩის გვერდი

ჯგუფი C  |   შენგელიას სტადიონი

Germany

20:00

Israel

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

24 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2022

ჯგუფი A   |   პაიჭაძის სტადიონი

Georgia

20:00

Belgium

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

ჯგუფი A   |   მესხის სტადიონი

Portugal

20:00

Netherlands

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

25 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2022

ჯგუფი C  |   ბათუმი არენა

Czechia

20:00

Germany

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

ჯგუფი C  |   შენგელიას სტადიონი

England

20:00

Israel

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

27 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2022

ჯგუფი A   |   პაიჭაძის სტადიონი

Netherlands

20:00

Georgia

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

ჯგუფი A   |   მესხის სტადიონი

Portugal

20:00

Belgium

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

28 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2022

ჯგუფი C  |   ბათუმი არენა

England

20:00

Germany

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

ჯგუფი C  |   შენგელიას სტადიონი

Israel

20:00

Czechia

ბილეთების შეძენა  |   მატჩის გვერდი

ᲝᲤᲘᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲞᲝᲜᲡᲝᲠᲔᲑᲘ