ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

21 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2023

ჯგუფი A   |   პაიჭაძის სტადიონი

Georgia

20:00

Portugal

ჯგუფი A   |   მესხის სტადიონი

Belgium

20:00

Netherlands

22 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2023

ჯგუფი C  |   ბათუმი არენა

Czechia

20:00

England

ჯგუფი C  |   შენგელიას სტადიონი

Germany

20:00

Israel

24 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2023

ჯგუფი A   |   პაიჭაძის სტადიონი

Georgia

20:00

Belgium

ჯგუფი A   |   მესხის სტადიონი

Portugal

20:00

Netherlands

25 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2023

ჯგუფი C  |   ბათუმი არენა

Czechia

20:00

Germany

ჯგუფი C  |   შენგელიას სტადიონი

England

20:00

Israel

27 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2023

ჯგუფი A   |   პაიჭაძის სტადიონი

Netherlands

20:00

Georgia

ჯგუფი A   |   მესხის სტადიონი

Portugal

20:00

Belgium

28 ᲘᲕᲜᲘᲡᲘ 2023

ჯგუფი C  |   ბათუმი არენა

England

20:00

Germany

ჯგუფი C  |   შენგელიას სტადიონი

Israel

20:00

Czechia

ᲝᲤᲘᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲞᲝᲜᲡᲝᲠᲔᲑᲘ